Over Neerbosch

foto Anne-Marie
foto Anne-Marie

Kinderdorp Neerbosch in Nijmegen is bijna 150 jaar lang een centrum voor jeugdzorg geweest in Nijmegen, hoewel het die naam pas kreeg in de jaren zestig. De geschiedenis gaat terug tot 1863. Toen richtte evangelist Johannes van ’t Lindenhout in het centrum van Nijmegen een weeshuis van protestants-christelijke signatuur op. Vier jaar later verhuisde de instelling naar een terrein bij het dorpje Neerbosch dat inmiddels is ‘opgeslokt’ door Nijmegen. Op het terrein van het weeshuis kwamen ook een kerk, een boerderij en scholen. Later volgden een bakkerij, een smederij en zelfs een drukkerij waarin de weeskinderen aan het werk waren onder leiding van leermeesters.

In de loop der jaren verschoof het accent steeds meer naar kinderbescherming en jeugdzorg. In de jaren zestig werden veel oorspronkelijke gebouwen vervangen door nieuwbouw. In 2001 is de organisatie verhuisd van Nijmegen naar midden en noord gelderland. In de kerk is nu het Van ’t Lindenhoutmuseum gevestigd waarin de geschiedenis van Kinderdorp Neerbosch verteld wordt.

Wilt u meer weten over de bijzondere geschiedenis van Kinderdorp Neerbosch? Kijk dan eens op de volgende links (externe sites):

http://nl.wikipedia.org/wiki/Neerbosch

http://www.kinderdorpneerbosch.nl/

http://www.vantlindenhoutmuseum.nl/