Ecologische teelt

Moestuin Neerbosch staat voor een duurzame teelt. Dat betekent dat er ecologisch verbouwd wordt. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze. Glazen, energieslurpende kassen vindt u ook al niet in de moestuin. We maken uitsluitend gebruik van natuurlijke bemesting zoals stalmest en compost. Dat zorgt voor een vruchtbare bodem, een actief bodemleven, compacte planten met sterkere vezels en een sterker wortelstelsel. De enige manier waarop we de natuur verder een handje helpen zijn lage folietunnels voor warmteminnende groenten zoals tomaten, komkommer en paprika. Elk jaar schuiven de gewassen een vakje op binnen de moestuin. Dit roulatiesysteem voorkomt dat ziekten, die eigen zijn aan bepaalde gewassen, zich in de bodem kunnen nestelen.